Internet i ataki terrorystyczne na Amerykę

P) Jako amerykański obywatel i konsultant departamentu Obliczeń i Komunikacji Uniwersytetu Waszyngtońskiego, jak opisałby Pan swoją reakcję na ataki na World Trade Center i Pentagon w dniu 11 września 2001 r.?

Na początku wydało mi się to czymś nierealnym i bardzo odległym, jednakże bardzo szybko zalew informacji medialnych i rozmowy z wieloma ludźmi wpłynęły na mnie bardzo. Tak jak większość Amerykanów czułem silną więź i poczucie przynależności do Ameryki i jej ideałów, byłem poruszony wieloma czuwaniami i zgromadzeniami W naszym mieście, Seattle, ludzie złożyli milion (taka ilość została oficjalnie ogłoszona) wiązanek a na naszym Uniwersytecie, jak szacuję, 5000 ludzi zebrało się by czuwać, trzymać się za ręce w poczuciu wspólnoty, śpiewać pieśni. 

Byłem pod wrażeniem tego, jak szybko ludzie zorganizowali się by ochraniać i wspierać lokalne społeczności muzułmańskie i arabskie. Każdy meczet w Seattle, o którym wiem, był udekorowany kwiatami i flagami przyniesionymi głównie przez niemuzułmanów. Muzułmanie i niemuzułmanie stanęli ręka w rękę, machali do przejeżdżających samochodów i czuwali, by przeciwdziałać ewentualnym rozruchom. Oczywiście, było też kilka ataków na meczety i muzułman (oraz inne mniejszości, takie jak Sikhowie czy sudańscy chrześcijanie, których brano za muzułmanów) ale przeważająca ilość informacji medialnych oraz od pojedynczych osób, które odebrałem, była taka, że powinni oni być traktowani jak pobratymcy-Amerykanie. Stoi to w ostrym kontraście z wydarzeniami podczas II wojny światowej, kiedy to moja żona, z pochodzenia Japonka, dorastała w obozie koncentracyjnym w Idaho, utworzonym przez nasz rząd. Być może nauczyliśmy się czegoś. 

Szeroki napływ wsparcia dla ofiar był bardzo poruszający, stacje radiowe i telewizyjne, szkoły, firmy, i zwykli ludzie szturmowali wręcz banki krwi i organizacje charytatywne ze swoimi dotacjami. Nigdy w moim życiu nie widziałem takiego zjednoczenia i poczucia wspólnego celu i determinacji, jak w czasie tych kilku tygodni. 

Znaczna część normalnych aktywności życiowych została zawieszona, stacje radiowe i telewizyjne koncentrowały się przede wszystkim na tragedii Imprezy sportowe i okolicznościowe były zawieszone, wiele odwołano, a wielu z nas pracujących, odrywało się od pracy by śledzić wiadomości w mediach i Internecie. 


(P) Jaka była podstawowa różnica pomiędzy sposobem w jaki Internet i inne media traktowały te informacje? 

Jest wiele różnic pomiędzy informacją przekazywaną przez mass media a dostarczaną przez Internet. Te pierwsze dostarczane są z niewielu źródeł (co potęgowane jest narodową i międzynarodową manią fuzji i przejęć w branży) w ilości, kształcie i kolejności determinowanej przez małą grupę ludzi. Nie ma tutaj prawie miejsca na informację zwrotną, niewiele jest możliwości eksploracji źródeł informacji, lub też do ponownego odtworzenia i prześledzenia materiału. 

W kontraście do tego, podstawowym ograniczeniem Internetu jest dostępność częstotliwości, pojemności przesyłowych i możliwość ataków wirusów. Niektórzy obawiali się, iż w przypadku ogólnonarodowego zagrożenia Internet zostanie zablokowany, jednakże pomimo zaistnienia pewnych znaczących problemów, generalnie rzecz ujmując, funkcjonował on be większych zakłóceń. Na przykład, jeden z byłych współpracowników u Disneya opowiedział, iż zaobserwowali ta wielki wzrost wolumenu przepływu danych, iż na początku myśleli, że jest to atak typu „odmowa dostępu”, jednak, gdy zorientowali się o co naprawdę chodzi, „odchudzili” przesyłane treści, usuwając większość grafik i spakowali  przesyłane pliki ponad 10-krotnie, aby zapewnić niezakłócony przepływ informacji. Osobiście nie doświadczyłem żadnych większych spowolnień zarówno jeżeli chodzi o dostęp do sieci, jak i emaile. 

Poczta elektroniczna okazałą się szczególnie efektywna w trakcie tego zagrożenia. Jeden z naszych pracowników miał tego dnia przemawiać w Pentagonie, ale udało mu się poinformować cała naszą grupę za pomocą jednego emaila, że jest bezpieczny. Inny nasza współpracownica użyła Internetu do odszukania obrazów przedstawiających World Trade Center i stworzyła ich artystyczną wizję z widocznym pęknięciem, którą potem mogła dołączać do swoich wiadomości jako wyraz swoich uczuć.  

Wielka siła Internetu polega na tym, iż to ty jesteś pilotem i jesteś w stanie pójść dokąd chcesz, nie tak jak w przypadku mass mediów, gdy jest się co najwyżej pasażerem, bez żadnej możliwości kontroli. Na przykład, można wybrać alternatywne źródła informacji spośród wielu transmitujących mediów, tak jak na przykład wiadomości internetowe BBC, które wielu z nas oglądało w pracy, i które dawały zupełnie inną perspektywę niż ta dostarczana przez amerykańskie wiadomości. 

Jednakże, w mojej opinii to internetowe grupy dyskusyjne zapewniają największą siłę ekspresji. Nie tylko prezentują alternatywne poglądy i pozwalają maksymalnie wykorzystać własną siłę ekspresji, ale również konfrontowanie swoich przekonań z otrzymywaną od innych krytyką (na przykład, zauważyłem, że ilekroć popełnię znaczące błędy, inny członkowie grupy dyskusyjnej wskażą je, pozwalając na sprostowanie przekazu). Na przykład, od dawna interesuję się technologią kosmiczną, ale media i agencje rządowe we wszystkich krajach przekonywały opinię publiczną oraz większość naukowców, że lot kosmiczny MUSI być bardzo kosztowny, trudny, ryzykowny i ma być domeną bohaterów-astronautów. Ci z nas, którzy mają wykształcenie techniczne i dostęp do eksperckich (zorientowanych technicznie) forów dyskusyjnych, wiedzą, że dzisiejsze koszty są niedorzeczne, niepotrzebne i stanowią część politycznego konstruktu. 

Nawiązując do obecnych ataków, należy stwierdzić, że większość Amerykanów postrzega świat poprzez mass media, i jest rozpaczliwie niedoinformowanych na temat innych kultur, a zwłaszcza na temat efektów amerykańskiej polityki zagranicznej, którą postrzegają jako łagodną i zaprojektowaną dla celów rozprzestrzeniania demokracji. Takie było również moje zdanie na ten temat, zanim spotkałem Amerykanów pracujących za granicą, czy to jako członkowie Korpusu Pokoju, czy to  badacze, którzy prezentują bardzo różny obraz amerykańskiej polityki, która w niewielkim stopniu interesuje się lokalną kulturą i ludnością, i jest zdominowana przez interesy biznesowe i politykę zapewniania dostępu do surowców. 

Ale, zanim nastała era Internetu, jeśli nie miałbym takich kontaktów, miałbym tylko niewielkie pojęcie, dlaczego Ameryka jest tak powszechnie nielubiana. Takie poglądy są dzisiaj dostępne dla każdego, kto posiada taniego peceta i dostęp do sieci. Wydaje się również, że przedostają się do mediów głównego nurtu i że widzimy coraz więcej dyskusji na temat tendencji do wspierania opresyjnych reżymów, które wspierają nasze interesy ekonomiczne. 


(P) Jak możliwość błyskawicznej komunikacji wpływa na nasze życie?

Podstawowym artykułem wiary 18-wiecznych francuskich encyklopedystów była wiara, iż większość zła na świecie pochodzi z braku informacji, i że gdyby była ona swobodnie dostępna, świat byłby znacznie lepszym miejscem. Jednakże, po opublikowaniu ich prac, dalej mieliśmy krwawą rewolucję francuską, dalsze masowe niewolnictwo, niszczącą technologię wojenną, Holokaust, niesamowicie odczłowieczony reżim Pol Pota i wiele innych potworności. Jest więc jasne, że dostęp do informacji nie jest warunkiem wystarczającym. 

Natychmiastowa komunikacja za chwilę będzie jeszcze bardziej natychmiastowa. W przeszłości komunikacja była związana z określonymi miejscami, takimi jak telefon, czy telewizor w domu czy w pracy, ale dziś w dobie telefonów komórkowych i tabletów jest ona dostępna niemal w każdym miejscu. W ciągu mniej niż 10 lat komputery będą częścią naszego ubioru, wraz z w pełni funkcjonalnymi hełmami, wsparte infrastrukturą będą umożliwiać korzystanie z pełnego spektrum komunikacji w jeszcze bardziej ulepszonej formie: szerokoekranowa telewizja 3D, VCR, radio, odtwarzacze CD email, kamery, nagrywarki, komputery, gry wideo, gazety, książki, mapy, plany, etc. 

W szczególności powszechna będzie obecność kamer i będzie można, tylko spoglądając na daną scenę, zrobić gest lub wydać dźwięk a twoje kamery zapamiętają go, wraz z informacjami o dacie i geolokalizacji, wraz z kilkoma słowami kluczowymi, aby uczynić przywołanie go łatwiejszym. To samo będzie, oczywiście, dotyczyło nagrań wideo. 

Podczas gdy taka technologia da nam prawdziwie fotograficzną pamięć i pozwoli zapisać sceny, które umożliwią wykrycie lub zapobieżenie przestępstwu, będzie ona jednocześnie stawiła ogromne wyzwanie dla naszej prywatności, i wystawi nas na zalew nie tylko potencjalnie nieprzydatnych, mylących i niedokładnych informacji, ale również na ataki komputerowych wirusów, które mogą wpłynąć na nasze bezpieczeństwo i wręcz na nasze osobowości. 

Podczas gdy wielu z nas w przemyśle informacyjnym oczekuje z niecierpliwością takich możliwości, większość ludzi wcale nie poszukuje informacji, ale potwierdzenia posiadanych już posiadanych informacji i przekonań i będzie ograniczać swój dostęp do informacji do źródeł, które pozwolą im się poczuć dobrze, niż takich, które mogą kontestować ich wiedzę i informacje. 


(P) Jak myślisz, w jaki sposób zmieni się świat po tych wydarzeniach: czy będziemy świadkami nowej „równowagi sił” pomiędzy demokracjami a grupami terrorystycznymi, które mogą uderzać w dowolnym momencie i wszędzie, czy też może zmierzamy do trzeciej wojny światowej?

Waham się pomiędzy optymizmem a pesymizmem. Z jednej strony widzę technologie, które mogą zredukować destruktywne skutki amerykańskiej polityki, które sprzyjają takim atakom: ubieralne komputery wzmiankowane wyżej, które mogą być zasilane ciepłem ciała i będą ważyć mniej niż pół kilo, mogą zastąpić wiele set kilogramów i wiele set watów materiałów i energii, które konsumuje większość rodzin, wraz z tysiącami kilogramów gazet, książek i periodyków każdego roku; ogniwa paliwowe, które znacznie zredukują zapotrzebowanie na energię i materiały, odnawialne źródła energii, takie jak wiatr czy energia słoneczna, pomogą zredukować niezmierne zapotrzebowanie Ameryki na konsumpcję materialną i w rezultacie uczynią zbędną politykę ingerencji w zasoby innych krajów. 

Jednakże, Internet ciągle umożliwia otwieranie nowych dróg ataku. Nie tylko szerokie użycie Internetu przez terrorystów do planowania i koordynacji ataków (FBI połączyła emaile używane przez atakujących z miejscami publicznymi, takimi jak biblioteki), ale sam Internet i to, co on kontroluje są niesłychanie podatne na ataki. Tylko dzisiaj musiałem zainstalować nakładki, umożliwiające neutralizację wirusa Nimda, który może zaatakować w rezultacie samego tylko przeglądania stron internetowych. 

Nasi eksperci do spraw bezpieczeństwa na Uniwersytecie wykazali, że znaczna część funkcji administracyjnych i kontrolnych naszej infrastruktury, takiej jak rurociągi, tamy, zbiorniki wodne, sieć elektryczna, transport i inne są otwarte na ataki ludzi posiadających wiedzę w tym zakresie. Obecnie, poświęcają oni większość swojego czasu na odpieranie ataków z nieznanych i niemożliwych do wyśledzenia źródeł, Połączenie tanich pecetów, łatwego dostępu do Internetu, luk w systemach bezpieczeństwa pojawiających się wraz z każdym nowym produktem i upgradem oraz otwartość amerykańskiego społeczeństwa uczyniło nas podatnymi na takie ataki.

Ale tak jak w przypadku biologii, pasożyty w systemach dostarczają największego impulsu dla ich rozwoju, mam nadzieję, że nasze wysiłki zmierzające do pokonania hackerskich pasożytów pozwolą na rozwój silniejszego, bardziej odpornego Internetu, wraz z budową systemów zapasowych, możliwych do ręcznego zarządzania.

Original article: https://staff.washington.edu/larryg/Classes/Rnet/zz-internet.html

Харчування – ключ до енергії

Значення правильного харчування не можна не підкреслити. Здоров’я вашого тіла безпосередньо пов’язане з тим, що ви в нього вкладаєте. Сучасна їжа в супермаркетах погана завдяки забрудненням та переробці. Органічно чиста, свіжа, сира їжа володіє енергетичними формами, які ортодоксальна наука наразі не розуміє. Однак деякі з цих езотеричних енергій можна виміряти та виявити. На сьогоднішній день є доступний інструмент, Vohl Dermatron, який може виміряти “життєву силу” їжі. Більш простий метод (але не менш точний) полягає у використанні маятника, що визначає цю життєву силу, наприклад, за шкалою 1-10. Сира їжа також містить травні ферменти, яких не вистачає вареній та переробленій їжі. Травні ферменти, які Природа забезпечує сирими фруктами, овочами або м’ясом, є ідеальною сумішшю для цієї конкретної їжі. Якщо ви не отримуєте травні ферменти в їжі, яку ви їсте, організм повинен їх виробляти. Для цього потрібна енергія та поживні речовини, які виснажують ваші енергетичні ресурси. Багато дослідників, які вивчають ті елементи, які сприяють довголіттю, вважають, що людський організм має обмежені можливості та запаси ферментів протягом життя. Коли можливість виробляти ферменти підходить до кінця, ви також підходите до кінця!

Вітаміни та мінерали є набагато більш біодоступними, якщо вони перебувають у формі, наданій Природою (сирою, необробленою, не вилученою). Наприклад, після обробки їжі та позбавлення вітамінів; просте додавання денатурованих вітамінів у їжу шляхом укріплення не дасть вам того ж ефекту або біоактивності вітамінів, як це було передбачено природою. Це найбільша помилка, яку роблять дієтологи, харчова група ортодоксальної медицини. Розглядаючи склад продуктів, вони дивляться лише на самі хімічні елементи (кальцій, фосфор тощо) і припускають, що доки елемент можна вимірювати в їжі або додавати в їжу, ви отримуєте рівноцінне харчування і біоактивність, передбачену Природою. Яка дурість! Ніщо не може бути далі від істини.

Незважаючи на велику кількість їжі в США, дефіцит поживних речовин є досить поширеним явищем. Це важливо розуміти, тому що американці часто вірять, що продукти збагачені необхідними поживними речовинами. Це як комп’ютери: “Сміття в середину, ​​сміття на зовні”.

Довгий час я спілкувався з людьми про розуміння природи здоров’я та хвороб. Щоразу, коли я спілкуюся з кимось із проблемами зі здоров’ям, останнє, що він прийме до уваги, – це його дієта. «Це стрес»; “Це гени”; “Це робота”; “Це дружина”; “Це теща” і т.д. Це все. Але не дієта. Люди, в 99% випадків … це дієта!

Оскільки харчування – це досить широка тема, я розпочну з кількох важливих предметів для розгляду і якщо дозволить час поповню список. Для отримання додаткової інформації про харчування, будь ласка, дивіться наш запропонований список для читання внизу цієї сторінки.

Анти-живильні речовини

Анти-поживні речовини – це речовини, яким ми всі піддаємося через їжу та воду, які антагонізують необхідні для здоров’я поживні речовини. Деякі анти-поживні речовини зв’язуються з іншими поживними речовинами, роблячи їх не поживними. Інші пов’язують ферменти, необхідні для травлення та інших функцій організму. Деякі викликають проблеми, створюючи більшу потребу в певних поживних речовинах. Інші викликають швидке виведення поживних речовин з організму. У нашому світі високих технологій рівень анти-поживних речовин, яким ми піддаємося, напрочуд високий. Багато анти-поживних речовин мають прямий або непрямий вплив на імунну функцію. Все, що ви можете зробити, щоб зменшити вплив антигенних речовин, буде корисним для запобігання повторних захворювань.

Настільний цукор, харчові барвники, перероблені жири, добавки, такі як BHT, і більшість з 3 000 харчових добавок, дозволених у Сполучених Штатах, часто діють як анти-поживні речовини. Наприклад, у 1985 році повідомлялося, що американське сільське господарство використовує 1 мільярд фунтів пестицидів щороку. Це 4,5 фунта на кожного чоловіка, жінку та дитину в країні. Ці хімічні речовини мають чимало несприятливих ефектів і є більшою проблемою, ніж більшість може собі уявити. Кофеїн – ще одна серйозна проблема, яку більшість людей не повністю розуміють.

Фармацевтичні препарати складають ще одну важливу категорію анти-поживних речовин. Якщо медикаментозна терапія коротка, ефекти мінімальні, але якщо препарат приймає протягом тривалого часу (місяців або років), слід враховувати харчові ефекти препаратів. Нижче наведено зразок поживних речовин, які потерпають від впливу медикаментів. Прийом медикаментів тривалий час має більше несприятливих ефектів, ніж просто прийом їжі, але тут ми зосереджуємо увагу на харчуванні.

МедикаментКлінічне захворюванняХарчові речовини що підлягають впливу
Антибіотикибактеріальна інфекціяВіт. .. K, A, B12, Mg, фолієва кислота, C, K +
Аспіринбіль, лихоманкаВ1, Віт. .. С, К +
Кортизонзапалення, алергіяZn, K +, фолат, B6, Віт. .. C, D, Ca
Ріталінгіперактивність, синдром дефіциту увагиПогіршення апетиту
Фенобарбіталепілептичні припадкиВіт. .. С, D, Са, Mg, фолієва кислота
ТетрациклінінфекціяZn, Ca, Fe, Mg, Віт. .. K, B2, B3, C, фолат

Цукор

Простіше сказати, цукор знижує імунітет. У 1951 році лікар Бенджамін Сандлер, лікар з Північної Кароліни, написав книгу під назвою «Дієта запобігає поліомієліту». Робота доктора Сендлера з кроликами та мавпами переконала його, що велика кількість цукру в раціоні зробила людину більш сприйнятливою до поліомієліту. Під час епідемії поліомієліту 1948-49 років він з’явився на радіостанції Ешвілл, закликаючи батьків не годувати своїх дітей рафінованим цукром або продуктами, що містять цукор, наприклад, морозивом, цукерками та безалкогольними напоями. Його нарікання також лунали в місцевих газетах. У 1948 році захворюваність на поліомієліт у Північній Кароліні становила 2 402 випадки. У 1949 році після прийняття «дієти Сандлера» показник впав до 214 випадків. За цей час зросла національна захворюваність на поліомієліт (39 штатів).

Чи було збігом, коли випадки поліомієліту знижувалася, оскільки норма споживання цукру зменшувалася? Чи поліпшило виведення цукру з раціону стійкість до поліомієліту? Можна прийти до власного висновку, але є вагомі підстави вважати, що споживання цукру знижує імунітет. У звіті, опублікованому в американському журналі Journal of Clinical Nutrition, 100 грам цукру з глюкози, фруктози, сахарози, меду або апельсинового соку спричинили значне зниження здатності лейкоцитів захоплювати та знищувати бактерії. Це зниження імунної функції все ще було присутнє через п’ять годин після вживання цукру.

Існує чимало інших досліджень, які показують зниження імунної функції після споживання цукру. Це, мабуть, не суттєво, коли хтось споживає цукор при нагоді. Однак щодня це може спричинити хаос для вашої імунної системи. Проблема полягає в тому, що цукор проникає практично в кожен аспект нашого раціону, часто без нашої обізнаності. Це тому, що цукор додають майже у кожну упаковану їжу, що продається сьогодні. Середній дорослий американець щороку споживає понад 150 фунтів цукру (підлітки можуть споживати понад 200 фунтів)! Це в 14 разів більше, ніж було близько 100 років тому. Наше тіло може не впоратися.

Щоб проілюструвати шкідливий вплив цукру, давайте візьмемо для прикладу крупи для сніданку. Багато найпопулярніших дитячих крупах міститься майже 50 відсотків калорій з цукру. Наявність великої кількості цукру в раціоні викликає поступове виснаження цинку в організмі. Із зниженням рівня цинку знижується і відчуття смаку. Оскільки сприйняття смаку зменшується, виникає більша потреба ароматизувати їжу, щоб зробити її «з гарним смаком». Зазвичай це означає додавати більше цукру. Це призводить до подальшого зниження рівня цинку в організмі, що ще більше знижує сприйняття смаку. В результаті дитина додає більше цукру поверх крупи. Цикл продовжується і продовжується.

У своїй книзі «Боротьба з харчовими гігантами» біохімік Пол А. Стітт каже, що не випадково дитячі крупи сильно вживаються. Виробники продуктів харчування вперше виявили, що споживання цукру призводить до поступової втрати цинку, що, в свою чергу, призводить до втрати смакового сприйняття. Торгуючи зерновими з високим вмістом цукру, вони змогли створити віртуальних наркоманів своєї продукції. Який батько не чув криків малюка в продуктовому магазині, вимагаючи смачненьке на сніданок?

Якщо вам хочеться солодощів, краще діставати їх зі свіжих фруктів. Не консервовані фрукти, не сухофрукти, а свіжі фрукти. Мед або справжній кленовий (чистий) сироп набагато краще, ніж рафінований цукор, якщо потрібно зробити щось солодшим. Фрукт забезпечує форму цукру під назвою фруктоза. Оскільки це природний моносахарид, організм обробляє його інакше, ніж цукор (сахароза), який є дисахаридом. Є одна форма частково рафінованого цукру, яку я рекомендую вживати не діабетикам в звичайному порядку, але у відносно скромній кількості. Я говорю про органічну чорну  мелясу. Харчові переваги біологічно доступного заліза та сірки (та інших мінералів), пропонованих чорною мелясою, значно переважають їх недоліки у вигляді джерела цукру.

Молочні продукти

Коров’яче молоко часто рекламують на телебаченні як «ідеальну їжу». Воно нібито потрібно кожному. “Якщо ви не будете пити молоко, ваші кістки стануть крихкими від остеопорозу”, – це повідомлення Молочної ради, рекламодавців і навіть деяких медиків. Однак, споживання купленого коров’ячого молока сприяє багатьом проблемам зі здоров’ям, які часто зустрічаються. Надмірне споживання коров’ячого молока часто є одним з головних факторів, що сприяють сприйнятливості до поширених інфекцій. Однак сире, необроблене молоко від чистих корів, вирощених у здоровому середовищі, – це вже інша історія. Спосіб, яким молоко виробляється і переробляється, має багато спільного з його репутацією викликання проблем зі здоров’ям. 

За словами доктора Шмідта у своїй книзі “Дитячі вушні інфекції”, просто усунути молочні продукти – це часто все, що потрібно для вирішення проблеми у дітей. Ці настрої перегукуються з доктором Фред Пуллен, спеціалістом із вух, носа та горла в Майамі, штат Флорида. Пацієнтів направляють до доктора Пуллена з єдиною метою – хірургічним методом імплантувати трубки у їхні барабанні перетинки. Перш ніж перенести операцію, всі пацієнти спочатку ставляться на дієту, яка виключає молочні продукти. Результат: “три чверті [цих дітей] ніколи не потребують трубочок”.

Якщо проводити навіть найменший обсяг досліджень, стає очевидним, що на цю тему існує велика кількість інформації. Одна добре написана книга “Принципи харчування Вітмена Х. Джордана”, опублікована компанією Macmillan New York в 1912 році. На сторінці 266 Джордан описує німецьке дослідження, в якому детально описуються результати 49 492 дітей, народжених у Берліні протягом 1890 року. До кінця за рік 12 623 цих дітей померли. З тих, хто загинув, 8 008 годували коров’ячим молоком. Тільки 1,588 годували грудьми. Дозвольте мені цитувати цю 86-річну книгу:

“Подальші статистичні дані свідчать, що тих яких годували материнським молоком, помирали менше (один із тринадцяти), а тих, кого годували пляшкою, помирали більше (кожен другий).”

Ці цифри не потребують коментарів. Не думайте, що коров’яче молоко шкодить лише дітям. Проблеми з коров’ячим молоком настільки численні, що зауважив професор педіатрії Медичної школи Джона Хопкінса доктор Френк Оскі, написавши книгу під назвою “Будь ласка, не пий молоко”. Нижче наведені умови здоров’я, безпосередньо спричинені споживанням коров’ячого молока; взяті з журналу МОЛОКО ДОБРЕ ДЛЯ __________ Роберта М. Краджіяна, доктор медичних наук:

 • “Серед дітей проблемами були: алергія, інфекції вух та мигдалин, нетримання мокротиння, астма, кишкові кровотечі, нефрит, коліки та дитячий діабет”.
 • “У дорослих проблеми, здається, були зосереджені більше на серцевих захворюваннях, артритах, алергії та більш серйозних питаннях лейкемії, лімфоми, раку (товстої кишки, легень, простати, молочної залози, яєчників).”
 • “Навіть розсіяний склероз, остеопороз та катаракта були пов’язані із споживанням коров’ячого молока”.

Інша сторона дискусії включає цілителів, таких як доктор Хулда Р. Кларк («Лікування від усіх хвороб»), який каже, що молоко є важливим джерелом білка і кальцію, які легко засвоюються організмом. Для дуже хворих на СНІД або рак це може бути важливим компонентом для їх одужання. Ви можете зробити придбане в магазині молоко порівняно безпечним від усіх хвороботворних організмів, кип’ятивши його лише 10 секунд на повільному вогні і додавши невелику кількість порошку вітаміну С (я використовую аскорбат кальцію або аскорбат натрію). Дайте молоку охолонути до кімнатної температури, зніміть «шкірку», що утворилася на верху молока від кипіння, і поставте в скляній пляшці в холодильник. Інша думка – використовувати козяче молоко, яке має інший вплив на організм, ніж коров’яче коров’яче молоко. Органічне козяче молоко є кращим, а сире козяче молоко вважається найкращим з усіх.

Вегетаріанство

“Ніщо не піде на користь здоров’ю людини та не збільшить шанси на виживання на Землі так, як перехід до вегетаріанської дієти”. – Альберт Ейнштейн

Вегетаріанське меню – це потужний і приємний спосіб досягти міцного здоров’я. Вегетаріанська їжа заснована на великій кількості різноманітних продуктів, які є ситними, смачними та корисними. Вегетаріанці уникають м’яса, риби та птиці (хоча більшість із нас, які є в Educate-Yourself, їдять рибу для білка). Тих, хто включає в свій раціон молочні продукти та яйця, називають лакто-ово-вегетаріанцями. Вегетаріанці (чисті вегетаріанці) не їдять м’яса, риби, птиці, яєць чи молочних продуктів. Незважаючи на те, що вегетаріанська модель лакто-ово є великою перевагою, вегетаріанська дієта є найбільш здоровою з усіх, знижуючи ризик широкого кола проблем щодо здоров’я.

Вегетаріанці мають значно нижчий рівень холестерину, ніж м’ясоїди, а захворювання серця у вегетаріанців – рідкість. Причини не важко знайти. Вегетаріанські страви зазвичай мають низький вміст насичених жирів і зазвичай містять мало холестерину або його немає. Оскільки холестерин міститься лише в продуктах тваринного походження, таких як м’ясо, молочні продукти та яйця, вегани споживають дієту, що не містить холестерину. Тип білка у вегетаріанській дієті може бути ще однією важливою перевагою. Багато досліджень показують, що заміна тваринного білка рослинним білком знижує рівень холестерину в крові – навіть якщо кількість і тип жиру в раціоні залишаються однаковими. Ці дослідження показують, що вегетаріанська дієта з низьким вмістом жиру має очевидну перевагу перед іншими дієтами.

Вражаюча кількість досліджень, що починаються з початку 1920-х років, показують, що у вегетаріанців артеріальний тиск нижчий, ніж у вегетаріанців. Насправді деякі дослідження показали, що додавання м’яса до вегетаріанської дієти швидко і значно підвищує рівень артеріального тиску. Наслідки вегетаріанської дієти виникають на додаток до переваг зменшення вмісту натрію в раціоні. Коли пацієнти з високим артеріальним тиском починають вегетаріанську дієту, багато хто здатний усунути свою потребу в ліках.

Це лише невеликий уривок із «Вегетаріанського стартового набору».

Можливо ви б хотіти знати …

Відсоток залишків пестицидів у раціоні США, зернами: 1

Відсоток залишків пестицидів у раціоні США, фруктами: 4

Відсоток залишків пестицидів у раціоні США, молочними продуктами: 23

Відсоток залишків пестицидів у дієті США, м’ясом: 55

Забруднення грудного молока матерів пестицидами від м’яса, порівняно з матерям, що не вживають м’ясо в 35 разів вище.

Що каже нам міністерського сільського господарства США: м’ясо перевіряється.

Відсоток вбитих тварин, обстежених на предмет залишків токсичних хімічних речовин, включаючи діоксин та ДДТ: менше 0,00004%

** Однак суворе вегетаріанство не для всіх. Деяким людям потрібен м’ясний білок, щоб бути міцним і мати міцний імунітет. Прочитайте “Їжте правильно відповідно свого типу” Петра Д’Адамо, щоб дізнатися про зв’язок між групою крові та найбільш підходящою дієтою.

Вода

“Медичні працівники сьогодні не розуміють життєво важливої ​​ролі води в організмі людини. Ліки є паліативними. Вони не призначені для лікування дегенеративних захворювань людського організму”. – доктор Ф. Батмангхелидж

Чиста і проста, вода – важлива частина здорового харчування. І в набагато більшій мірі, ніж більшість уявляла. Незважаючи на те, що це невідомо , зневоднення є надзвичайно поширеною причиною вражаючої кількості захворювань. Один з провідних дослідників у цій галузі, Ф. Батмангхелідж, М. Д., дуже докладно пояснив цю тему у своїй книзі “Багато прохань води вашим тілом” у вашому тілі. Нижче наведено кілька коротких уривків із книги доктора Батмангхелиджа, які повинні допомогти передати значення води в раціоні:

“Проста правда полягає в тому, що зневоднення може спричинити хвороби. Усі знають, що вода “корисна” для організму. Вони, здається, не знають, наскільки вона важлива для самопочуття. Вони не знають, що відбувається з організмом, якщо не отримувати свою щоденну потребу у воді».

“У передових суспільствах думка про те, що чай, кава, алкоголь та напої є бажаними замінниками природних водних потреб щоденно “схильного до стресу організму” це елементарна, але катастрофічна помилка. Це правда, що ці напої містять воду, але вони містять зневоднюють агенти. Вони позбавляються води, яку вони розчиняють, плюс ще трохи води із запасів організму!”.

В даний час ті хто практикують традиційну медицини не знають про хімічні ролі води в організмі. Оскільки зневоднення врешті-решт спричиняє втрату деяких функцій, різні складні сигнали, що подаються операторами програми нормування води в організмі під час сильної та тривалої дегідратації, перекладаються як показники невідомих захворювань організму. Це найосновніша помилка, яка відхилила клінічну медицину. Це завадило медикам не мати змоги консультувати профілактичні заходи або пропонувати прості фізіологічні препарати від деяких основних захворювань у людини “.

“З появою цих сигналів організм повинен бути забезпечений водою для розподілу цих нормувальних систем. Однак медиків навчають лікувати ці сигнали хімічними продуктами. Звичайно, вони не розуміють значення цієї грубої помилки. Різні сигнали, що видаються цими розповсюджувачами води, є показниками регіональної спраги та посухи організму. На початку вони можуть бути полегшені збільшенням води, але при цьому вони неправильно лікуються із застосуванням хімічних продуктів до тих пір  поки не встановлять патологію і не проявиться хвороба».

Ми закликаємо вас прочитати книгу доктора Батмангеліджа, Багато прохань води вашим тілом”, для отримання додаткової інформації. Доктор Батмангелідж рекомендує пити 8 – 10 склянок води щодня і більше, якщо ви страждаєте від недуги.

Харчові волокна

Волокна або грубі крупи були популярною темою в ЗМІ пізнього часу. Хоча рекламодавці намагаються продати нам багато речей, які нам не потрібні, вони мають рацію, коли кажуть, що крупи з високим вмістом клітковини важливі для хорошого здоров’я. Нестача клітковини пов’язана з розвитком захворювання товстої кишки, хвороб серця та багатьох інших станів. Доктор Дені Беркітт першим висунув ідею клітковини як важливого внеску в здоров’я. Він базував свої переконання на своїх дослідженнях африканських племен. Доктор Буркітт встановив, що мешканці африканських племен майже не страждають від сучасних захворювань Заходу, таких як рак товстої кишки та захворювання серця. Однак, коли африканці переїхали на Захід і прийняли наші харчові звички, вони швидко піддалися нашим найпоширенішим хворобам.

Дієтичні волокна так само важливі для дітей, як і для дорослих. Їжа з високим вмістом клітковини має багато вітамінів, мікроелементів та незамінних жирних кислот. Візьмемо, наприклад, пшеницю. Майже всі необхідні поживні речовини пов’язані в зародковій частині зерна. Під час подрібнення зародок відокремлюється від ендосперму. Зародок продається окремо як зародок пшениці (давно відомий як їжа з високою поживністю), тоді як ендосперм далі перемелюють для отримання борошна. Подрібнення цільного зерна для отримання рафінованої борошна призводить до втрати 85 відсотків магнію, 86 відсотків марганцю, 40 відсотків хрому, 78 відсотків цинку, 89 відсотків кобальту, 48 відсотків молібдену і 68 відсотків міді, крім порівнянних втрат селену, вітаміну Е та незамінних жирних кислот. Більше того, важкі метали, такі як кадмій (які зосереджені в ендоспермі), залишаються в борошні. (На жаль, антагоніст організму кадмію – цинк – був видалений.) Оскільки поживні речовини необхідні для правильного використання всіх споживаних нами калорій, прийом рафінованої їжі призводить до поступового дефіциту поживних речовин. Це вагомий аргумент щодо використання цільнозернових продуктів.

Справжнім випробуванням цінності рафінованих (збагачених) продуктів було б поставити групу лабораторних тварин на дієту з білого хліба і порівняти їх з групою, що годується дієтою з цільнозернового хліба. В одному з таких експериментів дві третини щурів, які дотримувались дієти з білого хліба, загинули до завершення експерименту.

Клітковина також важлива, оскільки допомагає кишковому вмісту рухатися до їх кінцевої долі. Якщо вміст кишечника рухається занадто повільно, токсичні побічні продукти травлення та бактеріальної ферментації залишаються в кишечнику занадто довго і реабсорбуються назад в організм. З часом це може сприяти захворюванню.

Коли ви вживаєте дієту з низьким вмістом клітковини, підхопити таких паразитів, як лямблії, легко. Коли в раціоні є клітковина, вміст кишечника просувається швидше і перешкоджає приєднанню таких паразитів. Нагадаємо, G. lamblia – один з найпоширеніших паразитів, що зустрічається у США. Це сприяє пригніченню імунітету, поганому травленню, харчовій алергії та безлічі інших проблем. Здатність знизити ймовірність зараження цим паразитом шляхом простого збільшення споживання клітковини є значною.

Хоча клітковина необхідна дітям і дорослим, занадто багато клітковини також може бути проблемою, оскільки надлишок клітковини може спричинити вимивання поживних речовин із травного тракту. Однак проблеми для більшості з нас – це не надто багато клітковини, а занадто мало. (Ніколи не саджайте дитину на дієту з високим вмістом клітковини, не звернувшись до медичного працівника.) Хорошими джерелами клітковини є фрукти, овочі, бобові та зернові (овес, пшениця, рис, ячмінь тощо).

Соки

Соки та переваги програми по вживанню соків давно визнані у всьому світі. З початку половини цього століття такі дослідники, як доктор Норман Уокер та доктор Бернард Дженсен, досліджували вплив соку як частину щоденного раціону. Їх дослідження показують, що сік може забезпечити всі основи харчування людини, включаючи вуглеводи, білки, жири, вітаміни та мінерали.

Соки віддають перевагу ніж овочам та фруктам. Завдяки соку, важливі поживні речовини та фітохімікати, що знаходяться в рослинах, засвоюються нашими організмами легше – іноді за лічені хвилини – без особливих зусиль з боку травної системи. Крім цього, поглинається більше поживних речовин.

Свіжі овочеві соки також багаті ферментами. Ферменти розпалюють сотні тисяч хімічних реакцій, що відбуваються по всьому організму; ферменти необхідні для перетравлення та всмоктування їжі, для перетворення їжі в тканини тіла, а також для виробництва енергії на клітинному рівні. Насправді ферменти є важливими для більшої частини будівництва та відновлення, що відбуваються в організмі щодня. Коли їжа готується, ферменти можуть бути знищені; саме тому сирі продукти і соки настільки важливі. Вони забезпечують прекрасне джерело всіх важливих ферментів.

 • Бета-каротин моркви та еллагова кислота, що міститься у свіжому яблучному соці, є клінічно доведеними протираковими засобами.
 • Лимонен з білої кірки лимона визнаний потужною протираковою поживною речовиною, а також ефективний при розчиненні жовчних каменів.
 • Розчинна клітковина, еллагова кислота та вітамін С у поєднанні зі здоровою дозою мінералів та електролітів селери можуть очистити та відновити баланс вашої системи.
 • Травні ферменти, знайдені в медовій дині та ананасі, зменшують запалення та підсилюють енергію організму.

Перевага соку перед покупкою комерційного соку полягає в тому, що, роблячи власний сік, ви точно знаєте, що він містить. Ви можете бути впевнені в тому що в сік не додавали цукор, підсолоджувач та інші добавки. Також багато комерційних соків піддаються термічній обробці, щоб продовжити термін зберігання, що може знищити поживні речовини.

Рекомендована дієта

Для тих, хто шукає дієту, рекомендуємо наступне:

 • Споживайте дієту, в якій зосереджена цільна, необроблена їжа (цільнозернові, зернобобові, овочі, фрукти, насіння тощо)
 • Скоротіть (або виключіть, якщо можливо) споживання рафінованого цукру.
 • Щодня пийте не менше 8 – 10 склянок води.
 • Уникайте продуктів тваринного походження, за винятком риби (лосось, скумбрія, оселедець, палтус тощо).
 • Виключіть молочні продукти, кофеїн та алкоголь.
 • Виключіть каву (окрім кофеїну, є безліч інших хімічних речовин, що отруюють ваш організм). Спробуйте багато різновидів трав’яного чаю.
 • Уникайте безалкогольних напоїв.
 • Уникайте білого хліба та продуктів з борошна. Вони позбавлені необхідних поживних речовин, включаючи незамінні жирні кислоти омега-3 та інші.
 • Уникайте маргарину та всіх комерційних олив. Використовуйте натомість оливкову олію холодного віджиму та органічне масло.
 • Щодня вживайте органічну олію насіння льону та холодну риб’ячу олію (MAX EPA).
 • Регулярно вживайте місо суп, гриби шиiтаке та бурі водорості.
 • Коричневий рис краще, ніж білий рис.
 • Купуйте органічні продукти (особливо продукти), коли це можливо.
 • Займайтеся регулярними фізичними вправами.
 • Виконуйте вправу на релаксацію (глибоке / зосереджене дихання, медитація, візуалізація, молитва тощо) щодня 10 – 15 хвилин.

Рекомендована література

Для отримання додаткової інформації про харчування ми рекомендуємо наступні книги:

 • Дієта для отруєної планети, Девід Штейнман
 • Дієта для Нової Америки, Джон Роббінс
 • Багато прохань води вашим тілом, Ф. Батмангелідж, М.Д.
 • Програма Макдугала, Джон А. Макдугал
 • Їжте правильно відповідно до вашого типу, Пітер Д’Адамо

Original article: https://educate-yourself.org/nutrition/